Budowanie dialogu

Budowanie dialogu i promowanie współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, które odgrywają istotną rolę w procesie integracji migrantów i społeczeństwa polskiego to niezwykle ważny element zarzadzania migracjami. Taką funkcje pełni Krajowa Platforma Współpracy na Rzecz Integracji, powołana w 2010 r. przez IOM w partnerstwie z MSW i licząca obecnie ponad 120 członków. Platforma stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami migrantów, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi oraz innymi podmiotami ogrywającymi istotną rolę w procesie integracji.

W ramach Platformy organizowane są seminaria, podczas których dyskutowane są bieżące kwestie dotyczące integracji i ochrony praw migrantów w celu sformułowania zaleceń i zaproponowania rozwiązań. Każdego roku 18 grudnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Migranta, organizowana jest krajowa konferencja poświęcona bieżącym i istotnym kwestiom związanym z integracją migrantów w Polsce.   Działania w ramach Platformy wspierają rozwój potencjału organizacji migranckich oraz ich zaangażowanie w dialog obywatelski. Jednym z niewątpliwych sukcesów Platformy jest opracowanie zaleceń dla polityki integracyjnej Polski

Działania w ramach Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji stanowią część projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ulotka informacyjna Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji

Facebook Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji

 

Newsletter Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji
 
 
Image: