Migration Policy Practice (Vol. VIII, Number 1, February 2018–April 2018)

Migration Policy Practice (Vol. VIII, Number 1, February 2018–April 2018)


Date Publish: 
Wednesday, July 25, 2018

Nowa edycja Migration Policy Practice koncentruje się na kwestiach przesiedlania uchodźców. W ciągu ostatnich kilku lat znacznie poszerzyły one międzynarodowy program polityczny, wprowadzając szereg nowych programów opartych na zasadzie podziału odpowiedzialności na szczeblu regionalnym lub międzynarodowym. Są one opracowywane z różnym powodzeniem w Europie, Ameryce Północnej i innych regionach świata.

Dokument można pobrać tutaj.