UN Day 2017 w Polsce ”Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”

UN Day 2017 w Polsce ”Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”


Date Publish: 
Thursday, October 26, 2017

24 października, w rocznicę podpisania Karty Narodów Zjednoczonych, na całym świecie obchodzony jest Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji przedstawiciele Rodziny ONZ w Polsce (UNHCR, UNIC, IOM, BANK ŚWIATOWY, WHO, UNESCO, UNICEF, UNEP/GRID-Warszawa, Global Compact Network Poland), administracji i biznesu spotkali się w Warsaw Trade Tower w Warszawie na konferencji pod hasłem „Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”. Organizatorami wydarzenia była Rodzina ONZ w Polsce i Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Hasło tegorocznych obchodów UN Day 2017 w Polsce ”Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie” było spójne z globalnym przesłaniem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska: Healthy planet, healthy people. W ten sposób organizatorzy chcieli zaakcentować nierozerwalny związek pomiędzy środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, ściśle nawiązując do Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Głównym elementem programu były trzy panele dyskusyjne. Temat stanu środowiska i jego związku ze zdrowiem ludzi dyskutowany był w trakcie dwóch paneli tematycznych. W pierwszym z nich, przedstawicielki Rodziny ONZ w Polsce: Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ (UNIC); Anna Rostocka, Dyrektor Biura IOM w Polsce (Międzynarodowa Organizacja Ds. Migracji - IOM); Anna Kozieł, Senior Health Specialist w Banku Światowym (The World Bank); Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, przedstawiły założenia programowe ich działalności w kontekście „healthy planet”. Dyskusję moderował Rafał Kostrzyński, rzecznik UNHCR w Polsce.

- Wszyscy razem powinniśmy rozwijać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, podejmować inicjatywy, które mają na celu ochronę zasobów przyrody, wspierać rozwój postaw i technologii przyjaznych środowisku. Jako organizacja pozarządowa, posiadająca 26-letnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz środowiska, pragniemy być aktywnym partnerem mogącym w sposób kompetentny wskazać aktualne problemy i potrzeby środowiska, a także zaproponować konkretne działania, których wspólna realizacja służyłaby realizacji SDGs powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Drugi krąg dyskusyjny poświęcony był tematowi „healthy people”. Wzięli w nim udział: Rafał Kostrzyński, rzecznik UNHCR w Polsce, Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych Ds. Uchodźców (UNHCR); dr Paulina Karwowska, Dyrektor Biura WHO w Polsce, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO); Ilona Morżoł, ekspert ds. edukacji międzykulturowej, Dialogu Euro-Arabskiego, edukacji dla zrównoważonego rozwoju Polski Komitet Narodowy UNICEF; Zofia Kwolek, Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu Internetowego, Polski Komitet ds. UNESCO; Kamil Wyszkowski, Dyrektor Global Compact Network Poland.

W trzecim panelu dyskusyjnym przedstawicielki biznesu w osobach: Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor ds. CSR, Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska; Grażyna Kaczyńska, Kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Polpharma; Alicja Bieszyńska, główny specjalista ds. rozwoju biznesu, SKANSKA zastanawiały się nad rolą odpowiedzialnego biznesu i partnerskiej współpracy miedzy interesariuszami w kształtowaniu perspektyw dla zdrowia środowiska i ludzi. Dyskusję poprowadziła Marzena Strzelczak, Dyrektor Generalna i Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmy i organizacje reprezentowane przez osoby uczestniczące w tej dyskusji zaangażowane są w Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla Środowiska”— inicjatywy Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

- Cele Zrównoważonego Rozwoju, przyjęte przez ONZ nie są możliwe do osiągnięcia bez zaangażowania biznesu w ich realizację. Stąd udział Forum Odpowiedzialnego Biznesu w roli organizatora Dnia ONZ i naszych partnerów jako uczestników wydarzenia. Mamy nadzieję, że uwzględnienie SDGs w strategie biznesowe organizacji stanie się w Polsce standardem, ale żeby tak było potrzebne są właśnie takie wydarzenia, podczas których jest szansa na zdobycie przez przedstawicieli biznesu wiedzy na temat SDGs i nawiązania nowych kontaktów, które są szansą na nowe obszary współpracy – powiedziała Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna i Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

UN Day był szansą bliższego poznania działań Agend ONZ w Polsce i organizacji z ONZ związanych. Ważnym elementem spotkania była także debata przedstawicieli firm zaangażowanych w Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ Agendy 2030 „Razem dla Środowiska”, poświęcona wpływowi biznesu na środowisko i świat oraz realizowanym działaniom w zakresie zwiększenia wpływu pozytywnego a ograniczenia negatywnego. Święto ONZ i obecność pełnej Rodziny ONZ w Polsce stały się okazją do uroczystego wręczenia Certyfikatów uczestnictwa przedstawicielom firm i organizacji współpracujących w Partnerstwie. Należy mieć nadzieję, że systematyczne zwracanie uwagi społeczeństwa, biznesu i administracji na liczne związki stanu środowiska natu­­ralnego ze stanem zdrowia i przyszłością ludzi na świecie i w Polsce, wprowadzą ten pilny temat do debaty publicznej i planów działania organizacji i firm zbliżając nas do realizacji zadań wyznaczonych w Agendzie 2030.

 

 

Organizatorzy:

Organizacje, które należą do Rodziny ONZ w Polsce:

Ośrodek Informacji ONZ (United Nations Information Center in Warsaw – UNIC Warsaw) http://www.unic.un.org.pl 

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) www.iom.pl

Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) http://www.unhcr-centraleurope.org/pl

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) www.who.un.org.pl 

Bank Światowy (THE WORLD BANK) www.worldbank.org 

Polski Komitet ds. UNESCO www.unesco.pl 

Polski Komitet Narodowy UNICEF www.unicef.pl

UNEP/GRID-Warszawa www.gridw.pl 

Global Compact Network Poland www.ungc.org.pl  

Współorganizator UN Day 2017: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu www.odpowiedzialnybiznes.pl