Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania

Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania


Date Publish: 
Tuesday, May 30, 2017

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji realizuje obecnie międzynarodowy projekt “Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania.”

Projekt realizowany jest w Polsce, Rumunii, Austrii i Włoszech.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników szczebla samorządowego, w szczególności pracowników pracujących bezpośrednio z migrantami na rzecz ich integracji w społeczności lokalnej.

W ramach projektu realizujemy warsztaty przygotowujące do pracy z migrantami pracowników miast Wrocławia, Poznania i Warszawy. W warsztatach biorą udział zarówno pracownicy urzędów miast, jak również pracownicy socjalni i pracownicy organizacji pozarządowych.

Kolejnym etapem projektu są wizyty studyjne do każdego z miast biorących udział w projekcie.

W maju odwiedziliśmy Wrocław.  Mieliśmy okazję poznać projekty realizowane przez Centrum Integracji Społecznej i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, a także zapoznać się z działalnością Centrum Ukraińskiego Kultury i Rozwoju i Domu Pokoju.