ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW A SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU PRACY – KONFERENCJA W BCC

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW A SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU PRACY – KONFERENCJA W BCC


Monday, March 26, 2018

BCC, Global Compact Network Poland (GCNP) i Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) zaprosiły do siedziby BCC (Pałac Lubomirskich w Warszawie) na konferencję pt. „Zatrudnianie cudzoziemców a sytuacja na polskim rynku pracy”. Wzięli w niej udział: Jerzy Kwieciński – minister Inwestycji i Rozwoju, Anna Rostocka – dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Warszawie, Kamil Wyszkowski – dyrektor generalny Global Compact Network Poland, Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club, Katarzyna Lorenc – ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy, Michał Wysłocki – ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, Anna Ochmańska – ekspertka ds. prawa migracyjnego IOM, infolinia migrant.info.

W trakcie spotkania poruszono m.in. takie problemy jak: polityka w obszarze migracji zarobkowych do Polski, w tym przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, regulacje i procedury dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce – jak odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców, etyczna rekrutacja i zatrudnianie, ułatwianie adaptacji i integracji cudzoziemskich pracowników, zarządzanie różnorodnością kulturową jako ważny aspekt efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystanie potencjału wielokulturowych zespołów dla rozwoju firmy, przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii.

O nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, prawie w praktyce, czyli ostatnich zmian prawnych, aplikacji oraz infolinii dla pracodawców mówiła Anna Ochmańska, ekspertka IOM ds. prawa migracyjnego, infolinia migrant.info.

Część poświęconą temu, jak pracodawcy zachęcają cudzoziemskich pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do podjęcia pracy i związania się na dłużej z firmą moderowała Janina Owczarek z IOM. W panelu uczestniczyli: Jolanta Jaworska, dyrektor ds Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie, Olimpia Kicielińska , HR Business Partner, Groupon, Katarzyna Lorenc, Ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy, Aleksandra Oparka, Personnel Administration Specialist, Groupon, Michał Wysłocki, ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce oraz Kamil Wyszkowski, dyrektor Global Compact Network Poland.

Powołano także grupę roboczą składającą się z przedstawicieli sektora biznesu w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Swoje członkostwo w grupie roboczej ds. migracji zadeklarowali: BCC, Global Compact Network Poland, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ABSL Association of Business Service Leaders, Pro Relocation sp. z.o.o., Expat, HR Quality sp. z o.o.

Grupa robocza ds. migracji dla sektora biznesu została powołana w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji przez IOM w partnerstwie z BCC, Global Compact Network Poland oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Relację wideo z konferencji mozna obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=doHo7f4SoO8