Szkolenia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Wychodząc na przeciw potrzebom zgłaszanym przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców, Międzynarodowa Organizacja do spraw MIgracji (IOM) przygotowała szkolenie z zakresu formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

 

Ramowy program szkolenia:

- Kto może pracować bez zezwolenia na pracę
- Rodzaje zezwoleń na pracę
- Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę
- Wypełnianie wniosku o wydanie zezwolenie na pracę
- Test rynku pracy / Opinia starosty
- Kto może pracować w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
- Procedura ubiegania się o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
- Wypełnianie wniosku o wydanie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
- Wizy upoważniające do podjęcia pracy w Polsce
- Wypełnianie wniosku w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

 

Szkolenia prowadzą:

Joanna Krupadziorow - Ekspert z zakresu prawa migracyjnego, tłumacz języka rosyjskiego, badacz. Ukończyła Stosunki Międzynarodowe ze specjalizacją wschodnią na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pomoc Humanitarną na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletni pracownik organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych zajmujących się pomocą migrantom w zakresie obsługi prawnej, takich ja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Refugee.pl, UNHCR, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). Obecnie pracuje w IOM na stanowisku doradcy do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.  Ma na swoim koncie liczne szkolenia w języku polskim, rosyjskim oraz angielskim dotyczące prawa migracyjnego, m. in. zatrudnienia i legalnej pracy cudzoziemców w Polsce, legalizacji pobytu w Polsce oraz prawa z zakresu ochrony międzynarodowej. Od wielu lat udziela porad osobistych, mailowych oraz telefonicznych zarówno cudzoziemcom jak i pracodawcom ich zatrudniających. Uczestniczka badań dotyczących skutków i wpływu migracji na sytuację w Polsce w ramach współpracy m. in. z Fundacją Kultury Świata oraz Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Dawid Cegiełka - adwokat. Zarówno w trakcie studiów, jak po ich skończeniu pracował w organizacjach pozarządowych, do zadań których należała obsługa prawna osób poszukujących w Polsce międzynarodowej ochrony, jak i obywateli państw trzecich migrujących do Polski oraz polskich pracodawców zatrudniających cudzoziemców.  W przeszłości prawnik w Sekcji ds. Cudzoziemców Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Obecnie pracownik IOM (Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji).

 

Na szkolenie można się zarejestrować wypełniając formularz: http://bit.ly/rejestracjanaszkolenia

 

Do grona naszych zadowolonych klientów należą:

- Erbil Food Pol Sp. z o.o.
- INDROL SP. Z O.O. SP. K.
- ESS ENERGY SAVING SOLUTION S.A
- "OLSZA" OLBRYSZ SP. J.
- CBRE Corporate Outsurcing
- MONT-MAX Adam Krawczyk
- Arvato Polska
- Telecommunications Operations & Service Centre (ACN)  Sp. z o.o.

 

Więcej informacji udziela:

Karolina Abramowicz, e-mail: kabramowicz@iom.int, tel. +48 22 53 89 220