Aplikacja dla pracodawców | Poland

Aplikacja dla pracodawców

Monday, July 9, 2018 - 10:39

Coraz więcej polskich pracodawców deklaruje chęć zatrudnienia cudzoziemców. Dla wielu z nich jednak przeszkodą jest brak znajomości odpowiednich przepisów. Od maja 2015 pracodawcy mogą skorzystać z pierwszej interaktywnej aplikacji informacyjnej opracowanej przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM).

Aplikacja nie jest kolejnym zbiorem przepisów, lecz  umożliwia praktyczną analizę sytuacji danego cudzoziemca i związaną z tym możliwość jego zatrudnienia. Poprzez odpowiedź na kilka pytań, pracodawca uzyska informację, czy i po spełnieniu jakich warunków może zatrudnić danego cudzoziemca w Polsce.

Aplikacja dostępna jest pod adresem www.aplikacja.migrant.info.pl – można z niej korzystać zarówno online jak i offline po pobraniu na komputer.

Jednocześnie pracodawcy mogą skorzystać z portalu oraz infolinii informacyjnej Migrant Info.

Zachęcamy do obejrzenia spotu skierowanego do pracodawców:

Aplikacja została opracowana w ramach projektu „Prawa Migrantów w Praktyce 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i realizowanego we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Państwową Inspekcją Pracy