Budowanie świadomości społecznej | Poland

Budowanie świadomości społecznej

Thursday, October 13, 2016 - 10:45

Migranci to obecnie ponad 230 milionów mieszkańców globu, a mobilność ludzka stała się jedną z charakterystycznych cech współczesnych społeczeństw. Pomimo to migracje pozostają zjawiskiem, wokół którego powstało wiele mitów i stereotypów, a w dyskusjach na temat migracji często emocje ustępują miejsca rzetelnej informacji i analizie faktów. Promowanie wiedzy na temat migracji nabiera szczególnej wagi w obecnej sytuacji międzynarodowej. 

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) prowadzi szereg działań mających na celu zwiększenie zrozumienia kwestii migracyjnych wśród ogółu społeczeństwa, przedstawicieli mediów i środowisk opiniotwórczych oraz budowanie pozytywnego wizerunku migrantów i ich wkładu w polską kulturę, gospodarkę i życie społeczne

Pokazaniu sylwetek migrantów, którzy odnieśli sukces w Polsce, służył m.in. konkurs filmowy ,,Zoom na rożnorodność'' zrealizowany we współpracy ze szkołami filmowymi oraz prestiżowym festiwalem Planete Doc, a także filmy ,,Polska: moje miejsce’, do których obejrzenia  serdecznie zachęcamy.

Niezwykle ważnym działaniem jest także konkurs Złote Wachlarze Jego celem jest wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub do budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Statuetka Złotych Wachlarzy przyznawana jest rokrocznie 18 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Migranta podczas uroczystej Gali Złotych Wachlarzy.

Podniesieniu świadomości społecznej na temat migracji służy także blog oraz newsletter, na których znajduje się wiele ciekawych informacji na temat sytuacji migrantów w Polsce i na świecie oraz podejmowanych przez IOM działaniach.

Zapraszamy do obejrzenia krótkich relacji filmowych z Gali Złotych Wachlarzy 2015, 2014 i 2013!

 

 

Projekt  „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.