Budowanie dialogu | Poland

Budowanie dialogu

Wednesday, August 16, 2017 - 14:13

Budowanie dialogu i promowanie współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, które odgrywają istotną rolę w procesie integracji migrantów i społeczeństwa polskiego to niezwykle ważny element zarzadzania migracjami. Taką funkcje pełni Krajowa Platforma Współpracy na Rzecz Integracji, powołana w 2010 r. przez IOM w partnerstwie z MSWiA i licząca obecnie ponad 120 członków. Platforma stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami migrantów, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi oraz innymi podmiotami ogrywającymi istotną rolę w procesie integracji. Platforma koordynowana jest przez IOM

W ramach Platformy organizowane są seminaria, podczas których dyskutowane są bieżące kwestie dotyczące integracji i ochrony praw migrantów w celu sformułowania zaleceń i zaproponowania rozwiązań. Każdego roku 18 grudnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Migranta, organizowana jest krajowa konferencja poświęcona bieżącym i istotnym kwestiom związanym z integracją migrantów w Polsce.   Działania w ramach Platformy wspierają rozwój potencjału organizacji migranckich oraz ich zaangażowanie w dialog obywatelski. Jednym z niewątpliwych sukcesów Platformy jest opracowanie zaleceń dla polityki integracyjnej Polski

Jednym z naszych obecnych priorytetów jest rozwój współpracy z sektorem biznesu, dla którego kwestie imigracji do Polski stają się coraz ważniejsze. Z roku na rok rośnie  bowiem dynamicznie liczba cudzoziemców mieszkających w Polsce. Znaczną ich część stanowią migranci przyjeżdżający w celu podjęcia pracy lub studiów.  Jednocześnie zjawisku temu towarzyszy rosnące zapotrzebowanie pracodawców na siłę roboczą. W efekcie pojawiają się wyzwania dotyczące nie tylko efektywnego procesu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, ale również ich adaptacji w nowym środowisku pracy i w nowym kraju oraz optymalnego wykorzystania potencjału imigracji dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, regionów, miast i firm. Platforma - jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń generujące nowe rozwiązania - odgrywa tutaj ważną rolę. 

Ulotka informacyjna Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji

Strona internetowa Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji

Facebook Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji

 

Newsletter Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji: Newsletter 1   Newsletter 2