Działania IOM w zakresie przeciwdziałania przeciwdziałanie handlowi ludźmi | Poland

Działania IOM w zakresie przeciwdziałania przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Friday, September 4, 2015 - 11:43

Działania Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi kierowane są z jednej strony do migrantów i całego społeczeństwa, jako osób potencjalnie narażonych na stanie się ofiarą tego procederu, a z drugiej do organów państwowych zaangażowanych w identyfikację, ochronę czy udzielanie wsparcia ofiarom tego procederu.

W marcu 2015 IOM zorganizowała szkolenie na temat identyfikacji, ochrony oraz wsparcia ofiar handlu ludźmi. Szkolenie skierowane było do pracowników jednostek pomocy społecznej mających bezpośredni kontakt z cudzoziemcami. Szkolenie służyło zwiększeniu wiedzy i kompetencji wśród pracowników jednostek pomocy społecznej w zakresie identyfikacji zjawiska handlu ludźmi i wsparcia udzielanego ofiarom.  Szkolenie zostało realizowane są w ramach projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Jednocześnie już ponad 800 funkcjonariuszy Straży Granicznej skorzystało z opracowanego w 2014 roku przez IOM szkolenia e-learningowego o tej tematyce, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów.  

W zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji przeprowadziła także szkolenia dla kuratorów dzieci cudzoziemskich bez opieki. Celem programu szkoleniowego jest wsparcie i rozszerzenie umiejętności oraz wiedzy osób zainteresowanych pełnieniem funkcji kuratora małoletnich cudzoziemców bez opieki. Szkolenia  zrealizowane zostały w ramach Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów.

Przeciwdziałaniu handlowi ludźmi służą także działania IOM nakierowane na promowanie świadomych migracji i zwiększania świadomości odnośnie praw i obowiązków migrantów.

Publikacja: Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi