Infolinia IOM | Poland

Infolinia IOM

Friday, May 28, 2021 - 12:39

 

W celu uzyskania informacji o obowiązujących regulacjach dotyczących cudzoziemców zapraszamy do kontaktu z infolinią IOM: 22 490 20 44 (infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00).

 

Чтобы получить информацию о действующих нормативных актах, касающихся иностранцев, обращайтесь по телефону инфолинии МОМ: 22 490 20 44 (телефон инфолинии работает с понедельника по пятницу с 9:00 - 17:00).

 

З метою отримання інформації про діючі норми, що стосуються іноземців, зверніться до довідкової служби МОМ: 22 490 20 44 (довідкова лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 -17:00)

 

In order to obtain information on current regulations concerning foreigners, please contact IOM Infoline: 22 490 20 44 (IOM Infoline is open from Monday to Friday from 9 am till 5 pm).