News | Poland

News

Ochrona migrantów zarobkowych w obliczu COVID-19

Przedstawiamy nową publikację IOM: „COVID-19: wskazówki dla pracodawców i przedsiębiorstw dotyczące ochrony migrantów zarobkowych w czasie obecnego kryzysu zdrowotnego”. Są to praktyczne porady, opracowane przez ekspertów IOM prowadzących projekt IRIS – etyczna rekrutacja migrantów,  oparte na międzynarodowych standardach  ILO i wytycznych WHO.

Wskazówki są również dobrym punktem startowym dla firm do wprowadzania etycznych rozwiązań  w globalnych łańcuchach wartości.

 

COVID-19

Information on COVID-19 emergency.

 

Nominacje Złote Wachlarze 2019

Kapituła konkursu Złote Wachlarze, organizowanego przez IOM – Agendę ONZ ds. Migracji, nominowała Osoby i Instytucje do nagrody Złote Wachlarze 2019. 

 

Światowy Raport na temat Migracji 2020

Światowy Raport nt. Migracji 2020 został zaprezentowany 27 listopada 2019 roku w Genewie. Raport przedstawia i analizuje najnowsze dane i informacje dotyczące migracji. Raport do ściągnięcia 

 

Złote Wachlarze 2019

Konkurs Złote Wachlarze ma na celu wyłonienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

 Wyróżnia osoby oraz instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do: 
- stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, 
- budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami,
- wspierania integracji migrantów w Polsce.

Propozycje do nominacji do Złotych Wachlarzy 2019 w kategorii osoba i instytucja można składać do końca listopada. 

Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Ofiarami handlarzy ludźmi padają nie tylko biedni, bezradni lub podatni na wykorzystanie. Zobacz, jak spełniony muzyk wpadł w pułapkę i został wykorzystany w studiu nagraniowym. 

Zobacz film lub odwiedź naszą globalną stronę poświęconą Światowemu Dniu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

IOM wspiera rodzinną pieczę zastępczą dla dzieci cudzoziemskich bez opieki

 

Projekt „Rodzinna piecza zastępcza ponad granicami" wspiera przygotowanie rodzin zastępczych do sprawowania opieki nad dziećmi cudzoziemskimi w sześciu krajach Europy: Austrii, Belgii, Grecji, Luksemburgu, Polsce i Zjednoczonym Królestwie.

IRIS - system etycznej rekrutacji międzynarodowej

IOM rozpoczyna wdrażanie globalnej inicjatywy IRIS w Polsce. IRIS to system etycznej rekrutacji międzynarodowej, będącej fair dla pracodawców, agencji rekrutacyjnych i migrantów zarobkowych. Działa poprzez zdefiniowanie i ustanowienie standardów etycznej rekrutacji oraz dobrowolnego systemu certyfikacji dla agencji rekrutujących. IRIS to także narzędzie do analizy należytej staranności (due diligence) dla przedsiębiorstw, rządów i pracowników.

PROTECT

 
 

PROTECT - Preventing sexual and gender-based violence against migrants and strengthening support to victims

Szkolenie dla pracodawców

 

24 kwietnia 2019 r. odbędzie się kolejne szkolenie dla pracodawców z zakresu formalności związanych z zatrudnianiem  cudzoziemców.

Zainteresowanych pracodawców zapraszamy do rejestracji przez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.