ADMin4all - Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania | Poland

ADMin4all - Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania

ADMin4all - Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania


Thursday, May 27, 2021

 

Po prawie 5 latach zakończyliśmy realizację projektu ADMin4all - Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania. W projekcie wzięło udział 35 miast z 7 krajów Unii Europejskiej, w tym Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk. Przygotowaliśmy ponad 1000 osób do świadczenia pomocy migrantom.  

W ramach projektu powstał podręcznik dla trenerów, obejmujący między innymi takie zagadnienia jak rozumienie procesów migracyjnych, kompetencje międzykulturowe, wspieranie integracji migrantów, wspieranie osób świadczących pomoc migrantom.
Podręcznik dostępny jest tutaj.

Projekt był też okazja to wymiany doświadczeń pomiędzy miastami i wzajemnego uczenia się. Zorganizowaliśmy szereg wizyt studyjnych, część z nich z powodu pandemii odbyła się online. Były one okazją do przyjrzenia się jak inne miasta radzą sobie w sprostaniu wyzwaniom w tym trudnym czasie.

Częścią projektu Admin4all jest także wirtualna platforma wymiany wiedzy i doświadczeń dla reprezentantek i reprezentantów miast. 

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie www.admin4all.eu

Projekt był finansowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.