Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi | Poland

Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi


Monday, October 18, 2021

 

18 października obchodzimy Unijny Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Jest to okazja do ponoszenia świadomości dotyczącej tego zjawiska, poprawy wymiany informacji, wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w tym obszarze.

Jednym z zadań IOM jest ochrona i pomoc ofiarom handlu ludźmi. IOM od 1994 roku zajmuje się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i obecnie jest największą na świecie organizacją zapewniającą pomoc jego ofiarom. Obecność w wielu krajach i bezpośredni kontaktowi z migrantami i ofiarami handlu ludźmi pozwoliły IOM na rozwinięcie specjalistycznej wiedzy w zakresie identyfikacji, ochrony, pomocy i współpracy w zakresie zarządzania przypadkami ofiar handlu ludźmi.

Więcej informacji o działaniach IOM w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi: https://eea.iom.int/EU-anti-trafficking-day