IOM szkoli personel pokładowy LOT w zakresie identyfikacji przypadków handlu ludźmi | Poland

IOM szkoli personel pokładowy LOT w zakresie identyfikacji przypadków handlu ludźmi

IOM szkoli personel pokładowy LOT w zakresie identyfikacji przypadków handlu ludźmi


Monday, October 18, 2021

W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi IOM Polska prowadzi szkolenia dla personelu pokładowego PLL LOT.
Ponad 60% ofiar handlu ludźmi przekracza granice międzynarodowe, z czego większość drogą lotniczą. Umiejętność identyfikowania i reagowania na sytuacje noszące znamiona handlu ludźmi pozwala personelowi pokładowemu rozpoznać takie sytuacje i odpowiednio w nich zareagować.
W trakcie szkoleń personel lotniczy dowiaduje się czym jest handel ludźmi i w jakiej skali on występuje, jak również jak skutecznie identyfikować przypadku handlu ludźmi i zgłaszać je odpowiednim służbom.