IOM wspiera rodzinną pieczę zastępczą dla dzieci cudzoziemskich bez opieki | Poland

IOM wspiera rodzinną pieczę zastępczą dla dzieci cudzoziemskich bez opieki

IOM wspiera rodzinną pieczę zastępczą dla dzieci cudzoziemskich bez opieki


Monday, July 29, 2019

 

Projekt „Rodzinna piecza zastępcza ponad granicami" wspiera przygotowanie rodzin zastępczych do sprawowania opieki nad dziećmi cudzoziemskimi w sześciu krajach Europy: Austrii, Belgii, Grecji, Luksemburgu, Polsce i Zjednoczonym Królestwie.

Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych kadr pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych dzieci cudzoziemskich opracowano program szkolenia i podręcznik oraz przeprowadzono szkolenia we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie. Poruszono m.in. kwestie opieki nad dzieckiem pochodzącym z innego kręgu kulturowego, sytuacji prawnej dziecka i ochrony międzynarodowej. W Polsce 16 pracowników systemu pieczy zastępczej zostało przeszkolonych i przygotowanych do prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych w oparciu o opracowany w ramach projektu podręcznik.

Ponadto, w ramach projektu dzieci cudzoziemskie bez opieki mieszkające w Austrii w ramach warsztatów przygotowały film o swoich doświadczeniach w rodzinnej pieczy zastępczej. Film będzie wykorzystywany w trakcie działań szkoleniowych oraz  w rekrutacji rodzin zastępczych.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską i realizowany we współpracy z Mentor-Escale i Minor-Ndako w Belgii, Luksemburskim Czerwonym Krzyżem w Luksemburgu, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej w Polsce oraz Coram BAAF i Coram Children’s Legal Centre w Zjednoczonym Królestwie.