Migranci w Polsce – rola sektora prywatnego

Migranci w Polsce – rola sektora prywatnego


Tuesday, April 11, 2017

W środę, 15 marca 2017 r. odbyło się spotkanie IOM z grupami roboczymi Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej (BPCC) ds. Zarządzania Kadrami i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Przedmiotem spotkania była dyskusja na temat korzyści, jakie przedsiębiorcy mogą czerpać ze współpracy z IOM oraz podmiotami tworzącymi Krajową Platformę Współpracy na Rzecz Integracji. Podczas spotkania - Anna Rostocka, Dyrektor Biura IOM w Polsce przybliżyła uczestnikom cele i zadania biura, które od 2002 roku podejmuje w Polsce liczne działania wspierające Polskę w sprostaniu rosnącym wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym w zarządzaniu migracjami. Pani Rostocka odniosła się również do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 r., w których bardzo wyraźnie i po raz pierwszy w historii nawiązano do kwestii migracji. To odpowiedź na dramatycznie rosnącą skalę problemów, z którymi mierzą się sygnatariusze w zagwarantowaniu pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym wszystkich ludzi, przebywających na ich terenie oraz z opanowaniem rosnących nastrojów o charakterze rasistowskim.

Firmy mogą skorzystać z oferty działań IOM skierowanych zarówno do cudzoziemskich pracowników jak i pracodawców. Wzajemnemu poznaniu i usuwaniu nieufności, a tym samym budowaniu wysoce produktywnych zespołów, składających się z rodzimych i zagranicznych pracowników, służą m.in. oferowane przez IOM szkolenia orientacji kulturowej, adresowane do imigrantów oraz dedykowane szkolenia dla pracodawców, zatrudniających cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Warsztat dla pracodawców, obejmujący praktyczne kwestie, między innymi takie jak: kto może pracować bez zezwolenia na pracę, rodzaje zezwoleń na pracę, procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę, wypełnianie wniosku o wydanie zezwolenie na pracę, test rynku pracy, kto może pracować w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, wizy upoważniające do podjęcia pracy w Polsce, itp. może odbyć się także w siedzibie pracodawcy, pod warunkiem udziału w nim minimum ośmiu pracowników.  Pracodawcy mogą też skorzystać z możliwości organizacji szkolenia dla pracowników, pochodzących spoza UE z zakresu praw i obowiązków w Polsce, legalizacji pobytu, legalizacji pracy.

IOM prowadzi także infolinię dla imigrantów i pracodawców: http://www.aplikacja.migrant.info.pl/

O zadaniach i bieżących wyzwaniach Platformy oraz potencjalnych możliwościach współpracy z sektorem biznezu opowiedziała Janina Owczarek, Koordynatorka Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Platforma stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami imigrantów, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami. Platforma sprzyja rozwojowi działań angażujących wszystkich, w których interesie leży rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się przybysze do Polski. Więcej informacji o Platformie na www.krajowaplatforma.pl.