Migration Policy Practice (Vol. VIII, Number 1, February 2018–April 2018)

Migration Policy Practice (Vol. VIII, Number 1, February 2018–April 2018)


Wednesday, July 25, 2018

Nowa edycja Migration Policy Practice koncentruje się na kwestiach przesiedlania uchodźców. W ciągu ostatnich kilku lat znacznie poszerzyły one międzynarodowy program polityczny, wprowadzając szereg nowych programów opartych na zasadzie podziału odpowiedzialności na szczeblu regionalnym lub międzynarodowym. Są one opracowywane z różnym powodzeniem w Europie, Ameryce Północnej i innych regionach świata.

Dokument można pobrać tutaj.