News

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE: Przymuszanie dzieci do pobierania odcisków palców i zdjęć twarzy nigdy nie jest dopuszczalne

Bruksela, 28 lutego 2018 r.: My, niżej podpisani społeczeństwo obywatelskie i organizacje ONZ, jesteśmy zaniepokojeni propozycjami rozpatrywanymi w ramach trwającej reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego, które pozwoliłyby na stosowanie przymusu do pobierania odcisków palców i obrazów twarzy dzieci.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW A SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU PRACY – KONFERENCJA W BCC

BCC, Global Compact Network Poland (GCNP) i Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) zaprosiły do siedziby BCC (Pałac Lubomirskich w Warszawie) na konferencję pt. „Zatrudnianie cudzoziemców a sytuacja na polskim rynku pracy”.

MIGRACJE WAŻNE DLA BIZNESU - powołanie grupy roboczej dla sektora biznesu w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji wraz z Business Center Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland powołali grupę roboczą dla sektora biznesu w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Celem grupy jest współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie migracji pracowniczych oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań w środowisku międzysektorowym.

Zatrudnianie cudzoziemców a sytuacja na polskim rynku pracy

czwartek, 22 marca, godz. 11.00

 

siedziba BCC, Pałac Lubomirskich,

Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

 

Zatrudnianie cudzoziemców a sytuacja na polskim rynku pracy

 

IOM Launches MigApp on International Migrants Day

Geneva/Manila – The MigApp is IOM’s institutional tool that leverages current technology and the widespread use of mobile telecommunications to bring a secure, objective and user-friendly downloadable app which serves as a one-stop-shop platform where migrants can access current, reliable and practical information and IOM services.

WORLD MIGRATION REPORT 2018

This World Migration Report 2018 is the ninth in the series. Since 2000, IOM has been producing world migration reports to contribute to increased understanding of migration throughout the world. This new edition presents key data and information on migration as well as thematic chapters on highly topical migration issues. Please click on the links below to access the report. The report can be downloaded as a whole, or by separate chapters.

 

TABLE OF CONTENTS

Szkolenia: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce do wykonywania prac sezonowych

Wychodząc na przeciw potrzebom związanym z zatrudnianiem pracowników do wykonywania prac sezonowych oraz nowej legislacji w tym zakresie IOM Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji przygotowała szkolenie z zakresu formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce do wykonywania prac sezonowych.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, bardzo prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Zmiany mają na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu oraz pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Ponadto, ustawa udoskonala ramy prawne pozwalające zarządzać migracjami w Polsce. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wejdzie w życie 12 lutego 2018 r.

W celu wdrożenia dyrektywy (2014/66/UE) do ustawy o cudzoziemcach wprowadzono dwa nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy:

Statuetki Złotych Wachlarzy 2017 rozdane!

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Kategoria Osoba: Paweł Kaczmarczyk

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Demografii), dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Nominacja za wkład w budowanie i promowanie wiedzy w zakresie ekonomii migracji, propagowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o fakty i rzetelne dane.

Galę Złotych Wachlarzy 2017 uświetnią występy gości specjalnych

Wystąpią:

Hasmik Sahakyan - Sopran

Phu Koanantakool – Fortepian

 

Program koncertu:

 

I część:

· Fryderyk Chopin - Ballade no.4 in F minor op.52

 

II część:

· Pieśń "Gdy kocha słowik róży pąk" M.Rimski - Korsakov

· Mio Babbino Caro - aria Lauretty z opery "Gianni Schicchi" G.Puccini

· Summertime - aria z opery "Porgy and Bess" G.Gershwin