Roczne sprawozdanie z wdrożenia Programu Dobrowolnych Powrotów z Polski

Roczne sprawozdanie z wdrożenia Programu Dobrowolnych Powrotów z Polski


Tuesday, April 11, 2017

W 2016 roku udzielono pomocy w zakresie powrotu do kraju pochodzenia 787 migrantom, w tym 7 ofiarom handlu ludźmi.

Spośród 787 osób powracających, 560 były to osoby dorosłe (71%). Zaobserwowano niewielką przewagę mężczyzn pośród osób powracającyh (54,76%, 431 mężczyzn vs. 45,24% 356 kobiet). Pojedynczy powracający stanowili 41% (322 osoby), a rodziny 59% (465 osób) wszystkich powracających. 

787 beneficjentów powróciło do 26 krajów (58% na Ukrainę, 32% do Federacji Rosyjskiej) na 5 kontynentach.