Szkolenia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Szkolenia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców


Friday, March 10, 2017

Wychodząc na przeciw potrzebom wielu pracodawców zatrudniających cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) przygotowała szkolenia z zakresu przepisów i praktycznych aspektów zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Jeśli reprezentują Państwo firmę zatrudniającą cudzoziemców pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej, bardzo prosimy o wypełnienie formularza stanowiącego Państwa deklarację zapotrzebowania na szkolenia. Na podstawie dostarczonych informacji przygotujemy dla Państwa ofertę szkolenia odpowiadającego na zgłoszone zapotrzebowanie.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Waszawie w dniu 24.02.2017. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrację używając formularza dostępnego tutaj.