Szkolenie dla pracodawców

Szkolenie dla pracodawców

szkolenia, zezwolenie na pracę, zatrudnianie cudzoziemców, migrant, cudzoziemiec, praca sezonowa, karta pobytu, pobyt czasowy, migracja, imigracja

 

24 kwietnia 2019 r. odbędzie się kolejne szkolenie dla pracodawców z zakresu formalności związanych z zatrudnianiem  cudzoziemców.

Zainteresowanych pracodawców zapraszamy do rejestracji przez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Program szkolenia:

PODSTAWY LEGALNEGO POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE

- Podstawy pobytu umożliwiające pracę bez zezwolenia na pracę;

- Podstawy pobytu, w związku z którymi pracodawca powinien uzyskać zezwolenie na pracę w celu zatrudnienia cudzoziemca;

- Podstawy pobytu całkowicie uniemożliwiające podejmowanie pracy w Polsce;

- Ćwiczenia praktyczne.

ZEZWOLENIA NA PRACĘ / OŚWIADCZENIE

- Rodzaje zezwoleń na pracę;

- Zezwolenie na pracę typ A;

- Zezwolenie na pracę sezonową;

- Oświadczenie;

- Test rynku pracy;

- Ćwiczenia praktyczne.

ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W ZWIĄZKU Z PRACĄ

- Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;

- Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska karta);

- Pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową;

- Ćwiczenia praktyczne.

DODATKOWE OKOLICZNOŚCI ZWALNIAJĄCE CUDZOZIEMCA Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Więcej informacji o szkoleniach dostępnych jest w sekcji dotyczącej wsparcia dla instytucji i firm.