Wizyta IOM i UNHCR na obszarze przygranicznym przy granicy polsko-białoruskiej | Poland

Wizyta IOM i UNHCR na obszarze przygranicznym przy granicy polsko-białoruskiej

Wizyta IOM i UNHCR na obszarze przygranicznym przy granicy polsko-białoruskiej


Tuesday, October 19, 2021

 

Przedstawiciele IOM i UNHCR udali się na obszar przygraniczny przy granicy polsko-białoruskiej, poza teren objęty zakazem. Celem wyjazdu było spotkanie z polską Strażą Graniczną, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dostarczeniem pomocy humanitarnej oraz burmistrzem Michałowa, który utworzył w swojej gminie Punkt Pomocy Osobom Potrzebującym. Zespół odwiedził również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku, gdzie spotkał się z przebywającymi tam osobami i ich rodzinami.

IOM i UNHCR z wielkim niepokojem obserwowały wydarzenia na granicy  polsko-białoruskiej, wzywając Państwa do postępowania zgodnego z międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi oraz do podjęcia współpracy w celu znalezienia rozwiązania respektującego prawa człowieka.   IOM i UNHCR konsekwentnie opowiadają się za nieograniczonym dostępem do granicy w trakcie obowiązywania stanu wyjątkowego.

IOM i UNHCR ponownie potwierdzają gotowość do wsparcia polskich władz i wszystkich innych zainteresowanych stron w zapewnianiu przestrzegania praw człowieka wszystkich osób przekraczających granicę, niezależnie od ich statusu imigracyjnego.