Wizyta Szefowej Misji IOM W Polsce Livii Styp-Rekowskiej we Wrocławiu | Poland

Wizyta Szefowej Misji IOM W Polsce Livii Styp-Rekowskiej we Wrocławiu

Wizyta Szefowej Misji IOM W Polsce Livii Styp-Rekowskiej we Wrocławiu


Thursday, October 14, 2021
 

Delegacja IOM spotkała się z przedstawicielami instytucji lokalnych i wojewódzkich we Wrocławiu, m.in. z Bartłomiejem Ciążyńskim Z-cą Przewodniczącego Rady Miasta i Doradcą Społecznym Prezydenta Wrocławia ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii oraz Artem Zozulia Prezesem Fundacji Ukraina. Tematem spotkań były wyzwania w obszarze integracji, w tym zbyt długi czas oczekiwania przez cudzoziemców we Wrocławiu na uzyskanie zezwolenia na pobyt, obszary współpracy oraz działania podejmowane przez Miasto Wrocław w ramach Strategii Dialogu Międzykulturowego.

Ważnym elementem wizyty było spotkanie z Bogusławem Szpytmą Wicewojewodą Dolnośląskim oraz Jarosławem Sadowskim Dyrektorem Wydziału do Spraw Obywatelskim i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Omówiono potencjalne działania w celu elektronizacji procedur uzyskania zezwoleń na pobyt.