Wspieranie integracji migrnatów wymagających szczególnego traktowania

Wspieranie integracji migrnatów wymagających szczególnego traktowania


Friday, March 10, 2017

Międynarodowa Organizacja do Spraw Migracji realizuje obecnie projekt “Wspieranie intergracji cudzoziemców wymagających szczególnego traktowania”.  Projekt ma charakter międzynarodowy, bierze w nim udział obok Polski również Rumunia, Austria i Włochy. Działania projektu są realizowane w 12 miastach partnerskich. W Polsce zaangażowane miasta to Warszawa, Wrocław i Poznań.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników szczebla samorządowego, w szczególności pracowników pracujących bezpośrednio z migrantami na rzecz ich integracji w społeczności lokalnej.

Narzędziem do osiągnięcia celu jest seria interaktywnych warsztatów, przeprowadzona w każdym mieście partnerskim. Program warsztatów został opracowany w wyniku badania potrzeb samorządów i organzacji pozarządowych działąjacych w miastach biorących udział w projekcie.

Dodatkowo projekt przewiduje wizyty studyjne, aby osoby pracujące na rzecz integracji cudzoziemców w różncych miastach mogły wymienic sie doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Do tej pory zrealizowaliśmy cykl szkoleń dla miasta Wrocław. W marcu szkoelnia odbęda sie w Warszawie a w kwietniu w Poznaniu.