Wyłoniono nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2017

Wyłoniono nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2017


Tuesday, December 12, 2017

Już 16 grudnia 2017, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) po raz piąty przyzna nagrodę ZŁOTYCH WACHLARZY osobie i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami i wspierania integracji migrantów w Polsce. Konkurs Złotych Wachlarzy stanowi część kampanii informacyjno-promocyjnej dążącej do podnoszenia świadomości społecznej na temat migracji oraz budowania pozytywnego wizerunku migrantów i ich wkładu w polską kulturę, gospodarkę i życie społeczne.

Wyłoniono 8 nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2017

  • Kapituła konkursu wybrała trzy osoby i pięć instytucji nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2017
  • Do 16 grudnia do godz. 12:00 można głosować na Osobę lub Instytucję, której wręczona zostanie Nagroda Publiczności
  • Ogłoszenie Laureatów konkursu odbędzie się podczas Gali Złotych Wachlarzy 16 grudnia 2017

 

Kapituła konkursu Złote Wachlarze, organizowanego przez Międzynarodową Organizację
ds. Migracji (IOM), nominowała Osoby i Instytucje do nagrody Złote Wachlarze 2017. Kapituła dokonała wyboru spośród zgłoszonych kandydatów.        

Do 16 grudnia 2017 do godz. 12:00 każdy może oddać głos na Osobę lub Instytucję spośród wszystkich Nominowanych. Zwycięzca otrzyma Nagrodę Publiczności. Głosy można oddawać na stronie www.złotewachlarze.pl. Laureatów we wszystkich kategoriach: Osoba, Instytucja, Nagroda Publiczności poznamy wieczorem 16 grudnia 2017, podczas uroczystej gali Złotych Wachlarzy.

 

W tym roku do nagrody Złote Wachlarze Kapituła konkursu nominowała:

W kategorii Osoba:

1.       dr hab. Paweł Kaczmarczyk, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Demografii), dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Nominacja za wkład w budowanie i promowanie wiedzy w zakresie ekonomii migracji, propagowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o fakty i rzetelne dane.

  1. dr hab. Witold Klaus – prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, dr habilitowany nauk prawnych, pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Nominacja za wkład w budowanie partnerstwa, współpracy i dialogu w środowisku organizacji pozarządowych wspierających migrantów.
  2. Agnieszka Lichnerowicz, dziennikarka, reporterka radia Tok FM, specjalizująca się w tematyce międzynarodowej. Nominacja za promowanie świadomości na temat migracji i podejmowanie tematyki migracyjnej w sposób rzetelny i obiektywny.

 

W kategorii Instytucja:

 

  1. Fundacja Ocalenie – nominacja za systemowe i innowacyjne działania wspierające integrację migrantów
  2. Fundacja Ukraina – nominacja za działania na rzecz integracji migrantów z Ukrainy, wspieranie postaw otwartości i niwelowanie negatywnych nastrojów społecznych wobec migracji
  3. Gmina Wrocław – nominacja za inicjatywę Strategii Dialogu Międzykulturowego
  4. Homo Faber – nominacja za działania na rzecz integracji migrantów i edukacji międzykulturowej
  5. Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie – za wkład w budowanie dobrych praktyk w zakresie integracji dzieci migranckich w środowisku szkolnym

 

Sylwetki nominowanych dostępne są na stronie: www.złotewachlarze.pl. W tym roku o wyborze Nominowanych decydowała Kapituła w składzie: Anna Rostocka – Dyrektor Biura IOM w Warszawie, Myroslava Keryk- prezeska Fundacji ,,Nasz Wybór’’ i laureatka konkursu Złote Wachlarze 2015, Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji „Polskie Forum Migracyjne”, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2016, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, Anna Potocka, wiceprezes Business Center Club, Krystyna Starczewska – Dyrektor Zespołu Szkół „Bednarska”i laureatka konkursu Złote Wachlarze 2013 oraz La Duc Trung – Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce.

Kapituła konkursu wybiera Nominowanych, a następnie w drodze głosowania Laureatów w kategorii Osoba i Instytucja. Plebiscyt na Nagrodę Publiczności trwa za pośrednictwem strony www.złotewachlarze.pl. Głosowanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką migracyjną i trwa do godz. 12:00 16 grudnia 2017. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2017 r. w podczas Gali Złote Wachlarze w Warszawie.

 

O Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM)

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest agendą Narodów Zjednoczonych i wiodącą
międzyrządową organizacją działającą w dziedzinie migracji. Została założona w 1951 r. W skład IOM wchodzi 168 krajów członkowskich, w tym Polska. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Biura IOM
na wszystkich kontynentach wspierają rządy państw oraz społeczeństwa obywatelskie
w następujących czterech obszarach: migracje i rozwój, wspomaganie migracji, regulowanie migracji, migracje przymusowe. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją
a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób.  

 

Kontakt dla mediów:

Anna Rostocka

e-mail: arostocka@iom.int

tel. +48 606 677 407

 

Partnerzy Konkursu Złote Wachlarze 2017:

Urząd Miasta st. Warszawy, Business Center Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu