Złote Wachlarze 2018

Złote Wachlarze 2018

Konkurs Złote Wachlarze ma na celu wyłonienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

 Wyróżnia osoby oraz instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do: 
- stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, 
- budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami,
- wspierania integracji migrantów w Polsce.

Laureaci nagrody Złote Wachlarze 2018

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu www.zlotewachlarze.pl.