Złote Wachlarze 2019 | Poland

Złote Wachlarze 2019

Złote Wachlarze 2019


Tuesday, November 12, 2019

Konkurs Złote Wachlarze ma na celu wyłonienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

 Wyróżnia osoby oraz instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do: 
- stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, 
- budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami,
- wspierania integracji migrantów w Polsce.

Propozycje do nominacji do Złotych Wachlarzy 2019 w kategorii osoba i instytucja można składać do końca listopada. 

Zgłoś kandydata

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu www.zlotewachlarze.pl.