News | Poland

News

Oświadczenie IOM w sprawie sytuacji na granicy Unii Europejskiej i Białorusi

 

Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie dramatycznymi warunkami, w jakich przebywają obecnie migranci na granicy Unii Europejskiej i Białorusi.

Szczególnie niepokojące są doniesienia o stosowaniu procedury pushback, w tym w stosunku do rodzin i dzieci, o braku możliwości złożenia wniosku o azyl dla osób poszukujących ochrony międzynarodowej oraz braku dostępu do schronienia i pomocy.

Nowa Szefowa Misji IOM w Polsce

 

W kwietniu 2021 roku Pani Livia Styp-Rekowska objęła stanowisko Szefowej Misji IOM w Polsce. Odpowiada ponadto za współpracę z Frontexem (Liaison Officer to Frontex).

ADMin4all - Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania

 

Po prawie 5 latach zakończyliśmy realizację projektu ADMin4all - Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania. W projekcie wzięło udział 35 miast z 7 krajów Unii Europejskiej, w tym Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk. Przygotowaliśmy ponad 1000 osób do świadczenia pomocy migrantom.  

Ochrona migrantów zarobkowych w obliczu COVID-19

Przedstawiamy nową publikację IOM: „COVID-19: wskazówki dla pracodawców i przedsiębiorstw dotyczące ochrony migrantów zarobkowych w czasie obecnego kryzysu zdrowotnego”. Są to praktyczne porady, opracowane przez ekspertów IOM prowadzących projekt IRIS – etyczna rekrutacja migrantów,  oparte na międzynarodowych standardach  ILO i wytycznych WHO.

Wskazówki są również dobrym punktem startowym dla firm do wprowadzania etycznych rozwiązań  w globalnych łańcuchach wartości.

 

COVID-19

Information on COVID-19 emergency.

 

Nominacje Złote Wachlarze 2019

Kapituła konkursu Złote Wachlarze, organizowanego przez IOM – Agendę ONZ ds. Migracji, nominowała Osoby i Instytucje do nagrody Złote Wachlarze 2019. 

 

Światowy Raport na temat Migracji 2020

Światowy Raport nt. Migracji 2020 został zaprezentowany 27 listopada 2019 roku w Genewie. Raport przedstawia i analizuje najnowsze dane i informacje dotyczące migracji. Raport do ściągnięcia 

 

Złote Wachlarze 2019

Konkurs Złote Wachlarze ma na celu wyłonienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

 Wyróżnia osoby oraz instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do: 
- stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, 
- budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami,
- wspierania integracji migrantów w Polsce.

Propozycje do nominacji do Złotych Wachlarzy 2019 w kategorii osoba i instytucja można składać do końca listopada.