News | Poland

News

Zaproszenie na konferencję Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców serdecznie zapraszają do udziału w konferencji Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji, która odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Szkolenia dla nauczycieli

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców zapraszają nauczycieli i nauczycielki na jednodniowe szkolenie dotyczące edukacji międzykulturowej pt. „Metodyka nauczania przedmiotowego w klasie międzykulturowej,” które będzie organizowane w terminie 9 grudnia 2015.

Rodzina ONZ w Polsce na obchodach Dnia Służby Zagranicznej

IOM Polska weźmie udział w obchodach Dnia Służby Zagranicznej, który odbędzie się w sobotę 14 listopada 2015 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pod hasłem „70 lat ONZ”.

Jego celem jest zaprezentowanie roli ONZ oraz wkładu Polski w jej prace.

Szkolenia dla nauczycieli

Nowe terminy szkoleń ,,Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole. Metodyka nauczania języka polskiego jako drugiego​''. 

World Migration Report 2015

Serdecznie zachęcamy do lektury World Migration Report 2015, najnowszej publikacji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). 

Kryzys migracyjny

W tym roku do Europy dotarło już ponad 700 tysięcyosób poszukujących ochrony międzynarodowej.

Ruszyły zgłoszenia do konkursu Złote Wachlarze 2015

Trzecia edycja konkursu Złote Wachlarze już otwarta! Konkurs ma na celu wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Statuetka Złotych Wachlarzy przyznawana jest rokrocznie 18 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Migranta podczas uroczystej Gali Złotych Wachlarzy.