News | Poland

News

Migranci z Ukrainy na polskim rynku pracy

Większość Ukraińców jest zadowolona z warunków pracy w Polsce.

8,000 People Displaced by Recent Violence in Wau, South Sudan

South Sudan - A recent upsurge in violence beginning 10 April has displaced an estimated 8,000 people in South Sudan’s Wau town. International Organization for Migration (IOM) teams and relief agencies are providing assistance to new arrivals at existing displacement sites, which had already been hosting nearly 43,000 internally displaced persons (IDPs) who had fled their homes due to insecurity in late June 2016.

IOM Learns of 'Slave Market' Conditions Endangering Migrants in North Africa

Libya - Over the past weekend, IOM staff in Niger and Libya documented shocking events on North African migrant routes, which they have described as 'slave markets' tormenting hundreds of young African men bound for Libya.

Global Migration Data Analysis Centre: Data Briefing Series | Issue No. 8, March 2017

The International Organization for Migration’s (IOM) Missing Migrants Project has recorded more than 7,500 people who lost their lives or went missing in the course of migration in 2016, a 30-per cent increase over the number recorded in 2015. More than 5,000 migrant deaths and disappearances were recorded in the Mediterranean alone.

Migranci w Polsce – rola sektora prywatnego

W środę, 15 marca 2017 r. odbyło się spotkanie IOM z grupami roboczymi Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej (BPCC) ds. Zarządzania Kadrami i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Przedmiotem spotkania była dyskusja na temat korzyści, jakie przedsiębiorcy mogą czerpać ze współpracy z IOM oraz podmiotami tworzącymi Krajową Platformę Współpracy na Rzecz Integracji.

Roczne sprawozdanie z wdrożenia Programu Dobrowolnych Powrotów z Polski

W 2016 roku udzielono pomocy w zakresie powrotu do kraju pochodzenia 787 migrantom, w tym 7 ofiarom handlu ludźmi.

Spośród 787 osób powracających, 560 były to osoby dorosłe (71%). Zaobserwowano niewielką przewagę mężczyzn pośród osób powracającyh (54,76%, 431 mężczyzn vs. 45,24% 356 kobiet). Pojedynczy powracający stanowili 41% (322 osoby), a rodziny 59% (465 osób) wszystkich powracających. 

787 beneficjentów powróciło do 26 krajów (58% na Ukrainę, 32% do Federacji Rosyjskiej) na 5 kontynentach.

International Dialogue on Migration No. 26 : Follow-up and review of Migration in the Sustainable development Goals

This publication contains the report and complementary materials of the two workshops held in 2016 under the overarching theme “Follow-up and Review of Migration in the Sustainable Development Goals (SDGs)” within the framework of the International Dialogue on Migration (IDM), IOM’s principal forum for migration policy dialogue. The two workshops were held in New York on 29 February and 1 March, and respectively in Geneva on 11 and 12 October 2016.