Najnowsze
Local

IOM wspiera rodzinną pieczę zastępczą dla dzieci cudzoziemskich bez opieki

Projekt „Rodzinna piecza zastępcza ponad granicami" wspiera przygotowanie rodzin zastępczych do sprawowania opieki nad dziećmi cudzoziemskimi w sześciu krajach Europy: Austrii, Belgii, Grecji, Luksemburgu, Polsce i Zjednoczonym Królestwie.

Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych kadr pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych dzieci cudzoziemskich opracowano program szkolenia i podręcznik oraz przeprowadzono szkolenia we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie. Poruszono m.in. kwestie opieki nad dzieckiem pochodzącym z innego kręgu kulturowego, sytuacji prawnej dziecka i ochrony międzynarodowej. W Polsce 16 pracowników systemu pieczy zastępczej zostało przeszkolonych i przygotowanych do prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych w oparciu o opracowany w ramach projektu podręcznik.

Ponadto, w ramach projektu dzieci cudzoziemskie bez opieki mieszkające w Austrii w ramach warsztatów przygotowały film o swoich doświadczeniach w rodzinnej pieczy zastępczej. Film będzie wykorzystywany w trakcie działań szkoleniowych oraz  w rekrutacji rodzin zastępczych.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską i realizowany we współpracy z Mentor-Escale i Minor-Ndako w Belgii, Luksemburskim Czerwonym Krzyżem w Luksemburgu, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej w Polsce oraz Coram BAAF i Coram Children’s Legal Centre w Zjednoczonym Królestwie.

SDG 3 - Good Health and Well Being