Projekt Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi. Faza II realizowany jest przez Międzynarodową Organizacją ds. Migracji we współpracy ze Strażą Graniczną. Celem projektu jest poprawa zdolności funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie zapobiegania i wykrywania przestępczość zorganizowanej, w szczególności przestępstwa handlu ludźmi. Służyć temu będą:

  • specjalistyczne szkolenia i warsztaty, które obejmą ok. 400 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Będą dotyczyły handlu ludźmi z uwzględnieniem metod zwalczania i zapobiegania, identyfikacji ofiar, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie do pracy przymusowej (zwalczanie przestępstw wobec pracowników i przestępstw związanych z zatrudnieniem);
  • przeszkolenie około 3000 funkcjonariuszy Straży Granicznej przy pomocy zwiększającego zasięg projektu oraz trwałość jego rezultatów narzędzia e-learningowego dotyczącego zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi z wykorzystaniem do pracy przymusowej;
  • wzmocnienie międzynarodowej współpracy organów ścigania poprzez organizację dwóch wizyt studyjnych dla przedstawicieli Straży Granicznej do Norwegii i Wielkiej Brytanii, podczas których przewidzenie są spotkania z przedstawicielami lokalnych służb odpowiedzialnych za zwalczanie handlu ludźmi;
  • wsparcie systemu ochrony i pomocy dla ofiar przestępstw, poprzez organizację bezpiecznego powrotu ofiar handlu ludźmi do kraju pochodzenia i reintegracji.

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF).

Projekt opiera się na pozytywnych efektach I fazy zrealizowanej w latach 2014-2017 przez IOM i Straż Graniczną, finansowanej z NMF. Projekt będzie realizowany przez 24 m-ce i obejmie swoim zakresem terytorium całej Polski.

 

norway