Prawa i obowiązki migrantów

Thursday, August 10, 2017 - 13:39

Promowanie świadomych migracji oraz dbanie o poszanowanie praw migrantów są niezwykle ważnymi elementami wspomagającymi proces integracji migrantów w nowym kraju. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) prowadzi szereg działań nakierowanych na zwiększanie świadomości migrantów odnośnie ich praw i obowiązków w Polsce, a także mających na celu przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji i wyzyskowi migrantów na rynku pracy.

W celu zwiększenia świadomości migrantów na temat ich praw i obowiązków w Polsce, została uruchomiona specjalna infolinia udzielająca porad oraz informacyjny portal internetowy.

Pod numerem telefonu 22 490 20 44 cudzoziemcy w Polsce mogą uzyskać informacje dotyczące praw i obowiązków w kraju, w szczególności warunków pobytu i pracy w Polsce. Telefon działa od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 17.00.

Oprócz infolinii prowadzony jest również portal informacyjny dla migrantów www.migrant.info.pl. Na stronie znajdują się informacje dotyczące m.in. wjazdu i pobytu w Polsce oraz pracy i obywatelstwa polskiego. Portal zawiera także wiele praktycznych wskazówek dotyczących życia codziennego w Polsce, takich jak koszty życia, system edukacyjny czy opieka zdrowotna. Strona dostępna jest w języku polskim, angielskim, chińskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, ormiańskim oraz wietnamskim.

Zachęcamy do obejrzenia spotów Migrant Info:

     

   

Działania zrealizowane w ramach projektów „Prawa Migrantów w Praktyce” i „Prawa Migrantów w Praktyce 2” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz w ramach projektu "Migrant Info" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Azylu, MIgracji i Integracji i realizowanych we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Inspekcją Pracy.