Przygotowanie i przeprowadzenie kursu online języka polskiego jako obcego | Poland

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu online języka polskiego jako obcego

Tuesday, April 21, 2020 - 15:03

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) biuro w Warszawie
zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursu online języka polskiego jako obcego.

Kurs on- line języka polskiego jak obcego umożliwi naukę cudzoziemcom mieszkającym
w województwie wielkopolskim, którzy nie mają możliwości dojechania na kursy stacjonarne.
Kurs ten stanowi część projektu „#AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskimwanego”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Azylu, Migracji i Integracji i Miasto Poznań, realizowanego przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji, Miasto Poznań i Fundacji Centrum Badań Migracyjnych.