Share Sira: Integracja nowoprzybyłych migrantów i uchodźców na obszarach wiejskich w Europie | Poland

Share Sira: Integracja nowoprzybyłych migrantów i uchodźców na obszarach wiejskich w Europie

Wednesday, November 17, 2021 - 15:09

x

SHARE SIRA

Integracja nowoprzybyłych migrantów i uchodźców na obszarach wiejskich w Europie

 

O PROJEKCIE SHARE SIRA


Utworzona w marcu 2012 r. i prowadzona przez Międzynarodową Katolicką Komisję ds. Migracji w Europie, Sieć SHARE stanowi ogólnoeuropejską platformę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami regionalnymi i lokalnymi. Jej celem jest wspieranie procesu integracji nowoprzybyłych migrantów i uchodźców w Europie. 

Projekt SHARE SIRA, współfinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej (FAMI), wspiera integracyjne podejście terytorialne na obszarach wiejskich w Europie, które odgrywają coraz ważniejszą rolę w przyjmowaniu cudzoziemców. Projekt wspiera integrację nowoprzybyłych migrantów i uchodźców na 10 obszarach poza dużymi ośrodkami miejskimi we Francji, Grecji, Hiszpanii i Polsce. Projektowi sukces zapewnia innowacyjne podejście do jego realizacji, polegające na aktywnym udziale społeczności lokalnych, w tym samych uchodźców i migrantów, oraz koordynowanie i finansowanie oddolnych działań na rzecz integracji społecznej.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU


styczeń 2021 – grudzień 2022

 

PARTNERZY


Projekt jest koordynowany przez Sieć SHARE prowadzoną przez europejskie biuro Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (Belgia) i jest realizowany we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (Biuro Regionalne w Brukseli, biura krajowe w Hiszpanii i Polsce), Agencją Rozwoju Karditsa (Grecja), Stowarzyszeniem Entraide Pierre Valdo (Francja) i Fundacją Cepaim (Hiszpania).

 

GDZIE REALIZOWANY JEST PROJEKT?


Projekt jest realizowany w 4 krajach, a jego działania wdrażane są w 10 regionach: 

  • Francja: region Auvergne Rhône-Alpes (department Isère); region Provence-Alpes Côte d’Azur (department Vaucluse); region Nouvelle Aquitaine (department Corrèze) oraz region Bourgogne-Franche-Comté (department Saône-et-Loire).
  • Grecja: region Thessaly (jednostka terytorialna Karditsa).
  • Polska: województwo dolnośląskie i mazowieckie.
  • Hiszpania: region autonomiczny Aragon (prowincja Teruel); region autonomiczny Castilla la Mancha (prowincja Guadalajara); region autonomiczny Castilla y León (prowincja Soria).

 

NASZE CELE


SHARE SIRA ustanowi platformy wielostronne w każdym z 10 regionów. Platformy te będą wymieniać się wiedzą i dobrymi praktykami oraz opracowywać i wdrażać spójne podejście do integracji nowoprzybyłych migrantów i uchodźców. Udział w sesji  szkoleniowej i wymiana informacji pomoże uczestnikom platformy w kierowaniu procesem integracji, w oparciu o wiedzę o migracjach i znajomość lokalnych potrzeb. Osoby zainteresowane dołączeniem do mazowieckiej lub dolnośląskiej platformy prosimy o kontakt z Ewą Gierszewską (egierszewska@iom.int , tel. 606 334 309).

 

 

W każdym województwie przewidziane jest wdrożenie innowacyjnego, oddolnego projektu integracyjnego. Projekty pilotażowe, realizowane w okresie 10 miesięcy, będą odpowiedzią na szczególne potrzeby cudzoziemców w regionie, takie jak zwalczanie izolacji geograficznej i społecznej oraz promowanie mobilności na obszarach wiejskich. Działania pilotażowe będą obejmować członków społeczności lokalnej (np. jako mentorów lub wolontariuszy) i promować udział nowoprzybyłych cudzoziemców w lokalnych działaniach społecznych i kulturalnych.

 

 

Dzięki zaangażowaniu platform regionalnych SHARE SIRA zapewni możliwość dzielenia się dobrymi praktykami i doświadczeniami w zakresie koordynacji regionalnej i działań na rzecz integracji społecznej cudzoziemców przez lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich interesariuszy, w tym poprzez wizyty studyjne w innych regionach oraz działania edukacyjne.

 

 

 

Ogłaszamy konkurs na projekty pilotujące innowacyjne, oddolne działania integracyjne na obszarach wiejskich na Mazowszu i Dolnym Śląsku . W każdym z regionów wyłoniony zostanie jeden wniosek. Wnioski przyjmowane są od 6 lipca 2021 do 6 sierpnia 2021.  Szczegóły konkursu są dostępne w zakładce: Zapytania ofertowe.  W razie pytań dotyczących procedury konkursowej prosimy o kontakt z Ewą Gierszewską pod adresem: egierszewska@iom.int. Prosimy o wysłanie wypełnionych wniosków na adres email: egierszewska@iom.int.

 

Więcej informacji o Sieci SHARE:   www.resettlement.eu