Warsztaty adaptacyjne dla cudzoziemskich pracowników | Poland

Warsztaty adaptacyjne dla cudzoziemskich pracowników

Wednesday, June 20, 2018 - 10:18

Z roku na rok rośnie dynamicznie liczba cudzoziemców mieszkających w Polsce. Znaczną ich część stanowią migranci przyjeżdżający w celu podjęcia pracy.  Jednocześnie zjawisku temu towarzyszy rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na pracowników. W efekcie pojawiają się wyzwania dotyczące nie tylko efektywnego procesu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, ale również ich adaptacji w nowym środowisku pracy i w nowym kraju.

W odpowiedzi na potrzeby pracodawców przygotowaliśmy szkolenia orientacji migrantów w Polsce dla cudzoziemskich pracowników.

 

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniach cudzoziemscy pracownicy Państwa firmy:

 • szybciej i skuteczniej zaadoptują się w nowym środowisku pracy,
 • będą efektywniej współpracować z polskimi pracownikami i pracodawcą.
 • uzyskają większą samodzielność w pracy i w przestrzeni publicznej,
 • łatwiej będą radzić sobie z wyzwaniami życia w nowym kraju,
 • zdobędą wiedzę o życiu i pracy w Polsce i nauczą się wykorzystywać ją w praktyce,
 • poznają niuanse polskiej kultury

 

Program szkolenia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Informacje o Polsce
 • Życie w Polsce
 • Adaptacja w nowej kulturze
 • Opieka zdrowotna
 • System edukacji
 • Prawa i obowiązki – polskie prawodawstwo (podstawowe zagadnienia)
 • Gdzie i jak załatwić sprawy urzędowe

 

Metody szkoleniowe:

Pracujemy przy użyciu metod interaktywnych, angażujących uczestników, dzięki czemu proces uczenia się jest bardziej skuteczny. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowany do grupy uczestników. Korzystamy z ogromnego międzynarodowego doświadczenia IOM. Szkolenia z zakresu orientacji kulturowej realizujemy na całym świecie, przygotowując do życia w nowym kraju ok. 55 tys. osób rocznie.

 

Język szkolenia: do wyboru angielski, polski, francuski, rosyjski

 

O prowadzącym:

Anna Ochmańska – z wykształcenia prawniczka, psycholożka i trenerka. Od 12 lat pracuje w Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji realizując projekty na rzecz migrantów. Posiada bogate doświadczenie w pracy z cudzoziemcami i osobami zatrudniającymi cudzoziemców. Prowadzi warsztaty adaptacyjne dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski, jak również warsztaty z zakresu komunikacji międzykulturowej i pracy z osobami wywodzącymi się z innej kultury dla szerokich grup odbiorców. Udziela również konsultacji w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce cudzoziemcom i pracodawcom.

 

Co nas wyróżnia:

IOM Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji jest wiodącą organizacją w dziedzinie migracji, jest częścią ONZ i zrzesza 169 państw członkowskich. Realizujemy liczne systemowe działania na rzecz takiego zarządzania migracjami, aby przynosiły one korzyści zarówno samym migrantom jak i społeczeństwom przyjmującym i tym samym przyczyniały się do rozwoju społeczno-gospodarczego.

Realizowane przez nas szkolenia opieramy na wieloletniej i bogatej ekspertyzie IOM wypracowanej zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Charakteryzuje nas również innowacyjne podejście do metod szkoleniowych; treści szkoleniowe oparte są na wynikach najnowszych badań z zakresu psychologii międzykulturowej. Szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych trenerów IOM.