Wyzwania związane z zatrudnianiem migrantów - perspektywa pracodawcy | Poland

Wyzwania związane z zatrudnianiem migrantów - perspektywa pracodawcy

Głównym powodem zatrudniania migrantów jest brak polskich pracowników o odpowiednich kwalifikacjach wynika z ankiet przeprowadzonych przez IOM i partnerów. Największą trudność stanowią skomplikowane i niedostosowane do sytuacji na rynku pracy procedury zatrudniania cudzoziemców i długi czas oczekiwania na uzyskanie stosownych zezwoleń. 77% ankietowanych firm nie udało się zatrudnić pracownika na czas, a 29% deklaruje utratę zleceń lub kontraktów. Firmy chciałyby usprawnienia procedur i skrócenia czasu oczekiwania na zezwolenia na pobyt i pracę, w tym między innymi wprowadzenie możliwości wnioskowania o zezwolenia on-line i  odejścia od ścisłego przypisywania zezwolenia na pracę do  pracodawcy i konkretnego stanowiska. Wśród innych wyzwań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców firmy wskazują brak znajomości języka polskiego przez cudzoziemców oraz brak systemowych działań wspierających integrację.

Ankieta została przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia br. z inicjatywy Grupy ds. migracji dla sektora biznesu działającej w ramach Krajowej Platformy na rzecz Integracji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.