Zapytania ofertowe

Tuesday, July 9, 2019 - 18:39

- W związku z realizacją projektu ”Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, IOM zaprasza do składania ofert na świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków na wskazany adres w obrębie dzielnicy Warszawa Śródmieście. Zainteresowane podmioty prosimy o przesłanie oferty w terminie do 17 lipca 2019 r na adres iomwarsaw@iom.int z adnotacją w tytule "zapytanie ofertowe". Więcej informacji o przedmiocie zamówienia dostępnych jest tutaj.