Zapytania ofertowe

Saturday, June 1, 2019 - 00:32

- W związku z realizacją projektu ”Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, IOM zaprasza do składania ofert na dostawę międzynarodowych i krajowych biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych. Więcej informacji tutaj.

 

- Uprzejmie informujemy, że konkurs ofert na dostawę międzynarodowych i krajowych biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych z terminem składania ofert do dnia 11 kwietnia 2019 r. został anulowany.

 

- W związku z realizacją projektu ”Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, IOM zaprasza do składania ofert na:

- dostawę międzynarodowych i krajowych biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych

- usługi noclegowe na terenie Warszawy

- przewóz osób.

 

IOM zaprasza do składania ofert na: 

-świadczenie usługi gastronomicznej polegającej na zapewnieniu całodziennego wyżywienia w zakładzie gastronomicznym/zakładzie żywienia zbiorowego zlokalizowanym w obrębie dzielnicy Warszawa- Śródmieście