Zapytania ofertowe | Poland

Zapytania ofertowe

Saturday, June 1, 2019 - 00:32

W związku z realizacją projektu ”Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, IOM zaprasza do składania ofert na IOM zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi gastronomicznej polegającej na zapewnieniu całodziennego wyżywienia w zakładzie gastronomicznym/zakładzie żywienia zbiorowego zlokalizowanym w obrębie dzielnicy Warszawa-Śródmieście

Zapytania ofertowe