Zapytania ofertowe | Poland

Zapytania ofertowe

Friday, June 21, 2019 - 14:10

W związku z realizacją projektu ”Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, IOM zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia w zakładzie gastronomicznym zlokalizowanym w obrębie dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Zainteresowane podmioty prosimy o przesłanie oferty w terminie do 1 lipca 2019 r. na adres iomwarsaw@iom.int z adnotacją w tytule "zapytanie ofertowe". Więcej informacji o przedmiocie zamówienia dostępnych jest tutaj.