Zapytania ofertowe | Poland

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu ”Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, IOM zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia w zakładzie gastronomicznym zlokalizowanym w obrębie dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Zainteresowane podmioty prosimy o przesłanie oferty w terminie do 1 lipca 2019 r. na adres iomwarsaw@iom.int z adnotacją w tytule "zapytanie ofertowe".

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu ”Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, IOM zaprasza do składania ofert na IOM zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi gastronomicznej polegającej na zapewnieniu całodziennego wyżywienia w zakładzie gastronomicznym/zakładzie żywienia zbiorowego zlokalizowanym w obrębie dzielnicy Warszawa-Śródm

Zapytania ofertowe

-W związku z realizacją projektu ”Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, IOM zaprasza do składania ofert na dostawę międzynarodowych i krajowych biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych.

Więcej informacji tutaj.