Переглянути укр

Szukanie pracy to proces, który wymaga cierpliwości i znajdowania różnych rozwiązań. Nie zniechęcaj się, jeżeli od razu nie otrzymasz oferty pracy.

Aktywność i zaangażowanie dają dobre rezultaty i możesz znaleźć godną i dobrą dla Ciebie pracę.

W trakcie aktywnego szukania pracy:

 • Ucz się języka polskiego – osoby, które znają język polski na poziomie podstawowym mają możliwość szybszego zatrudnienia, łatwiej porozumiewają się w sprawie warunków pracy, nie dają się oszukać nieuczciwym pracodawcom
 • Podnoś swoje kwalifikacje – kursy, szkolenia, certyfikaty
 • Zbieraj doświadczenie zawodowe - staże, praktyki
 • Korzystaj z programów podnoszących kompetencje, m.in. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (https://wupwarszawa.praca.gov.pl/)

Jak szukać pracy?

 • Zastanów się, co chcesz robić? Jaka praca Cię interesuje? Gdzie chcesz pracować?
 • Przygotuj CV
 • Rozmawiaj o tym, że szukasz pracy ze znajomymi, szukaj kontaktów z osobami, które już pracują i mogą wiedzieć o wolnych miejscach pracy– najszybciej znajduje się pracę przez inne osoby, więc uruchom swoje kontakty.
 • Zanieś osobiście wydrukowane CV do firmy, w której chcesz pracować.
 • Znajdź w Internecie pracodawcę, u którego chcesz pracować i sprawdź ogłoszenia o pracy na jego stronie www.  Część firm w Polsce prowadzi rekrutacje na swoich stronach internetowych.
 • Korzystaj z możliwości aplikowania online. Wiele portali z ogłoszeniami od pracodawców daje możliwość regularnego otrzymywania ofert pracy zgodnie z wybranymi przez Ciebie kategoriami na Twój e-mail.
 • Szukaj i aplikuj online na oferty pracy na portalach typu:

Szukając pracy w Internecie zwróć uwagę:

 • Jaka forma zatrudnienia (np. umowa zlecenie, praca tymczasowa, praca zmianowa) jest proponowana?
 • Jaka jest lokalizacja miejsca pracy?
 • Czy masz kompetencje i kwalifikacje oczekiwane przez pracodawcę? Pamiętaj, aby miały one odzwierciedlenie w CV
 • Jaki jest oczekiwany zakres obowiązków?
 • Szukaj opinii o pracodawcy w Internecie lub na stronie Opinie o pracodawcach - GoWork.pl

Szukaj pracy z pomocą urzędów pracy w Twojej okolicy 

W powiatowych urzędach pracy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, co pozwoli skorzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego a także z kursów języka polskiego i wielu innych form wsparcia.

Rejestracja w urzędzie pracy daje Ci wiele możliwości wsparcia w poszukiwaniu pracy m. in.:

 

 • Organizacja szkoleń - oferuje osobom bezrobotnym szkolenia grupowe, może również sfinansować wybrane szkolenia indywidualne. Co ważne, w czasie szkolenia osobie bezrobotnej przysługuje prawo do stypendium szkoleniowego. Wysokość stypendium wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia w miesiącu wynosi nie mniej niż 150. W przypadku niższej liczby godzin stypendium ustala się proporcjonalnie. 
 • Nostryfikacja dyplomów - urząd może również sfinansować opłatę pobieraną za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.  
 • Środki na własną działalność - Osoba bezrobotna może starać się o uzyskanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym m.in. zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania i wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy, zakup materiałów, surowców i towarów, na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności. 
 • Staż dla osób bezrobotnych - urząd pracy może skierować osoby bezrobotne (w każdym wieku) do odbycia stażu zawodowego u pracodawcy. Osoby te nabywają kompetencje i kwalifikacje poprzez realizowanie programu stażu i wykonywanie określonych zadań w miejscu pracy. Staż zawodowy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Osoba odbywająca staż pozostaje w rejestrze osób bezrobotnych urzędu pracy, ponieważ w tym przypadku nie mamy do czynienia z zatrudnieniem. W okresie odbywania stażu osoba bezrobotna otrzymuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych. 
 • Zatrudnienie refundowane - Status osoby bezrobotnej daje Ci również możliwość korzystania z ofert pracy refundowanej. Pracodawca w zamian, że zatrudnia osobę bezrobotną ma mniejsze koszty pracy, ponieważ część z nich zwracają urzędy pracy. To rozwiązanie może być zachętą dla pracodawcy aby zatrudnił właśnie Ciebie.