Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w Polsce wspiera relacje z między organizacjami międzyrządowymi, społeczeństwem obywatelskim i mediami. IOM oferuje także doradztwo i wsparcie w relacjach między rządowymi, multilateralnymi i prywatnymi podmiotami.