International Organization for Migration

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM), Biuro w Warszawie

ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa
Telefon: 22 62 38 154
Fax: 22 62 82 415
E-mail: iomwarsaw@iom.int

 

O nas

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) jest organizacją międzyrządową powstałą w 1951 roku. W skład IOM wchodzą 172 państwa członkowskie, w tym Polska.