Na skutek konfliktów zbrojnych, militarnych agresji, klęsk żywiołowych, epidemii, pandemii i innych nieprzewidzianych zdarzeń miliony ludzi na całym świecie opuszczają swoje domy i wspólnoty, często na wiele lat. 25 milionów - to szacunkowa liczba osób zmuszonych szukać schronienia (czy to wewnątrz swojego kraju czy poza jego granicami). Do masowych migracji przyczyniają się również kryzysy ekonomiczne i polityczna niestabilność kraju.

Jako wiodąca agencja ONZ zajmująca się migracjami, skupiamy wysiłki na ratowaniu życia osób, które uciekają przed niebezpieczeństwem i krzywdą. Chronimy i pomagamy osobom przesiedlonym i uwięzionym w sytuacjach kryzysowych, wspieramy migranckie społeczności w powrocie do sił. Pracujemy nad łagodzeniem szkodliwych czynników, które zmuszają ludzi do opuszczania swoich rodzinnych stron, pomagamy budować ich odporność na przeciwności losu i skupiamy sie na ograniczaniu ryzyk tak, aby przemieszczanie się i migracja były zawsze jedynie kwestia wyboru.

IOM jest jednym z największych aktorów globalnej sceny humanitarnej i jedną z niewielu międzynarodowych organizacji bezpośrednio wdrażających programy w obszarach humanitarnym, rozwojowym i pokojowym, aby w pełni odpowiedzieć na wszystkie przyczyny sytuacji migrantów.

IOM w Polsce prowadzi szeroką działalność w odpowiedzi na potrzeby humanitarne migrantów, osób wewnętrznie przesiedlonych, osób, które powróciły do Polski i społeczeństwa przjmującego.