Zobacz w języku polskim

Перебування громадян України на підставі Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

Перебування громадян України та їх чоловіків/дружин, які прибули до Польщі у зв’язку з військовими діями після 24 лютого 2022 року, згідно із законодавством, вважається законним протягом 18 місяців, тобто ці особи не зобов’язані вживати жодних дій для легалізації свого перебування. 

Це право не надається особам, які мають дозвіл на постійне проживання в Польщі, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, дозвіл на тимчасове проживання, статус біженця, додатковий захист, дозвіл на толероване перебування, а також особам, які подали заяву (або волевиявлення подання заяви) про надання міжнародного захисту.

Перебування громадян України, які перебували в Польщі до 24 лютого 2022 року.

Термін перебування громадян України продовжується до 31 грудня 2022 року, якщо:

 • Вони перебували в Польщі на підставі національної візи, яка закінчується після 24 лютого 2022 року.
 • Вони перебували в Польщі на підставі дозволу на тимчасове проживання, який закінчується після 24 лютого 2022 року.
Термін перебування громадян України продовжується на 18 місяців з 24 лютого 2022 року у разі:
 • шенгенські візи,
 • безвізового режиму,
 • наявності документів, що дають право на перебування, виданих іншими країнами Шенгенської зони (візи та дозволи на проживання)
 • вказаного в рішенні строку добровільного повернення, що покладає на іноземця обов'язок повернутися
 • періоду, протягом якого особа повинна покинути територію Республіки Польща у зв’язку з рішенням про відмову в продовженні візи, відмовою у наданні дозволу на проживання, завершенням провадження у цих справах, анулюванням дозволу на проживання або рішенням припинити процедуру надання міжнародного захисту
 • документів, що посвідчують особу іноземця, видані громадянам України (посвідка на проживання), польські документи, що посвідчують особу, та документ «дозвіл на толерантне перебування»;

- якщо термін їхньої дії закінчується після 24 лютого 2022 року, а термін перебування          розпочався до 24 лютого 2022 року. Продовження строку дії цих документів не є підставою для їх заміни.

Більш детальну інформацію щодо законності проживання та праці громадян України можна отримати за телефоном гарячої лінії Міжнародної організації з міграції з понеділка по п’ятницю. з 9:00 до 17:00 за номером телефону 22 490 20 44 або електронною поштою: migrantinfopl@iom.int

 

Повідомлення про доручення виконання роботи громадянам України 

12 березня 2022 року набув чинності Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, яким запроваджено нове рішення щодо прийняття на роботу громадян України.  Громадяни України, які легально перебувають у Польщі, можуть працювати в Польщі без дозволу на роботу чи декларації роботодавця про доручення виконання праці іноземцю. Це стосується як тих громадян України, які прибули до Польщі у зв’язку з військовими діями після 24 лютого 2022 року, так і тих громадян України, які легально перебувають у Польщі на інших підставах (наприклад, візи, дозволу на тимчасове проживання, безвізового руху, документів, виданих іншими країнами Шенгенської зони). У цьому випадку праця громадян України може бути легалізована на підставі повідомлення про доручення виконання праці громадянину України. Повідомлення здійснюється через телеінформаційний портал praca.gov.pl протягом 14 днів з моменту прийняття на роботу громадянина України. Робота доручається з робочим часом, не меншим, ніж зазначено в повідомленні, або кількістю годин, не меншою, ніж зазначено в повідомленні, і за винагороду, не меншу, ніж встановлена за ставкою, вказаною в повідомленні, яка пропорційно збільшується, якщо збільшується робочий час або кількість робочих годин.

Якщо Ви не є громадянином України та/або не підлягаєте тимчасовому захисту, то застосовуються положення, описані нижче.

Щоб легально працювати в Польщі, іноземець повинен мати:

 • дозвіл на проживання, що дає право на роботу, наприклад: шенгенську візу або національну візу, безвізовий режим, дозвіл на проживання або єдиний спільний дозвіл на тимчасове проживання та роботу.

  Увага! Іноземець не може працювати, якщо він перебуває в Польщі на підставі візи, мета видачі якої описана кодом: «01» - туристична або «20» - користування тимчасовим захистом, або якщо він перебуває в Польщі на підставі дозволу на тимчасове проживання через обставини, що вимагають короткострокового перебування.
   

 • Дозвіл на роботу / дозвіл на сезонну роботу / декларація роботодавця про доручення роботи іноземцю, вписана до реєстру декларацій / довідка про внесення до реєстру заяв заяви про видачу дозволу на сезонну роботу 
   
 • трудовий договір або інший договір на підставі цивільного кодексу необхідної форми (письмово) Робота іноземця повинна здійснюватися на умовах і посаді, зазначених у документі, що легалізує роботу (наприклад, дозвіл на роботу або дозвіл на тимчасове проживання та роботу, декларація роботодавця про доручення роботи іноземцю тощо).

Іноземець може працевлаштуватися без додаткових документів (зокрема без дозволу на роботу), якщо:

 • має статус біженця, отриманий в Польщі;
 • йому надано додатковий захист у Польщі;
 • має дозвіл на постійне проживання, виданий органами влади Республіки Польща;
 • має дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, виданий владою Республіки Польща;
 • має згоду на проживання з гуманітарних причин;
 • має дозвіл на толерантне перебування в Польщі;
 • користується тимчасовим захистом у Польщі;
 • має дійсний сертифікат, виданий Управлінням у справах іноземців на прохання іноземця, який клопоче про міжнародний захист;

є громадянином країни-члена Європейського Союзу/ЄЕЗ/Швейцарської Конфедерації або супроводжує такого громадянина на території Польщі як член його сім ї.

Документи, що дають право працювати в Польщі:

Дозвіл на роботу 

Дозвіл на роботу – документ, що легалізує працю іноземця, видається на вимогу роботодавця Воєводським управлінням (за місцезнаходженням роботодавця). На підставі дозволу на роботу, іноземець може подати заяву на отримання візи або може працювати під час перебування в Польщі на підставі дозволу на проживання, що дозволяє йому працювати.

Дозвіл на роботу може бути виданий на максимальний термін 3 років та може бути продовжений. Робота іноземця на підставі дозволу буде законною лише в тому випадку, якщо вона виконується на умовах і на посаді, вказаних у дозволі, в іншому випадку - необхідно отримати новий дозвіл (виняток - роботу іншого характеру або на іншій посаді, ніж вказано у дозволі, можна виконувати протягом періодів, що разом не перевищують 30 днів у календарному році, за умови, що відповідне воєводське управління буде повідомлено про це протягом 7 днів).

Більше інформації про типи дозволів на роботу можна знайти на веб-сайті MIGRANTinfo.pl.

Дозвіл на сезонну роботу 

Дозвіл на сезонну роботу - документ, що дає право на роботу в сфері діяльності, безпосередньо пов'язаній з сільським, лісовим, мисливським і рибальським господарством, або гастрономією і розміщенням. Він видається старостою за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта, який доручає роботу іноземцю, на строк не більше 9 місяців з дати першого в’їзду з метою виконання сезонної роботи

Довідка про внесення заяви про видачу дозволу на сезонну роботу до реєстру заяв

Довідка про внесення заяви про видачу дозволу на сезонну роботу до реєстру заяв. У ситуації, коли іноземець подає заяву на в’їзд до Польщі з метою виконання сезонної роботи, староста перевіряє заяву та вносить її до реєстру заяв, що стосуються сезонних робіт або відмовляє у видачі дозволу на сезонну роботу. На підставі внесення заяви до реєстру, староста видає довідку про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи. На підставі цієї довідки іноземець може отримати візу для виконання сезонних робіт або підтвердити мету в’їзду на територію Республіки Польща, якщо він в’їжджає на умовах безвізового режиму. Після прибуття до Польщі роботодавець повідомляє старосту про цей факт, пред’являючи необхідні документи, після чого староста видає дозвіл на сезонну роботу.

Якщо іноземець вже в'їхав до Польщі, але на підставі документа, відмінного від візи з метою сезонної роботи (віза з метою видачі 05В) або у безвізовому режимі без зв'язку з сезонною роботою, дозвіл видається на період законного перебування іноземця, але не більше 9 місяців протягом календарного року (враховується також інший дозвіл на сезонну роботу, виданий даному іноземцю). Загальний строк дії цих дозволів не може перевищувати 9 місяців у календарний рік).

Єдиний загальний дозвіл на тимчасове проживання та роботу

Єдиний загальний дозвіл на тимчасове проживання та роботу. Якщо іноземець має намір перебувати та працювати в Польщі більше 3 місяців, він може подати, до Воєводського управління за місцем планованого перебування, заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання та роботу. Такий дозвіл дає іноземцю право як на проживання, так і на роботу в Польщі. Він може бути виданий максимум на 3 роки, його не можна продовжити, тому не пізніше останнього дня легального перебування необхідно подати заяву на видачу нового дозволу на тимчасове проживання. На підставі позитивного рішення про надання дозволу на тимчасове проживання та роботу іноземцю видається Карта проживання.

Якщо під час дії дозволу на проживання та роботу іноземець змінив роботодавця або змінилися умови праці, зазначені у дозволі, іноземець повинен подати заяву про зміну дозволу. У випадку, якщо іноземець втратив роботу, він зобов’язаний письмово повідомити Воєводу, який видав дозвіл, протягом 15 робочих днів після закінчення роботи.

Детальну інформацію про дозвіл на тимчасове проживання і роботу та порядок зміни дозволу на тимчасове проживання і роботу можна знайти на веб-сайтах Воєводських управлінь.

Декларація про доручення виконання праці іноземцю 

Декларація про доручення виконання праці іноземцю – документ, що легалізує працю іноземця, який можна отримати у спрощеному порядку. (Стосується лише громадян Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Молдова та України). Декларація про доручення виконання праці іноземцю дає право іноземцю працювати протягом періоду, зазначеного в декларації, але не більше 24 місяців. Декларація подається роботодавцем до районного управління зайнятості за своїм місцезнаходженням або адресою постійного проживання. Іноземець може починати працювати після отримання позитивного рішення управління по декларації і внесення її до реєстру. Іноземець має працювати на умовах, зазначених у декларації. Як правило, зміна роботодавця або умов праці передбачає необхідність подання нової декларації і внесення її до реєстру.

 

Установи, відповідальні за перевірку документів, що дають право на працевлаштування іноземців і контроль за законністю працевлаштування

Органами, уповноваженими здійснювати контроль за законністю працевлаштування іноземців, є:

 • Державна інспекція праці (PIP) (ст.10 абз.1 п.4 Закону від 13 квітня 2007 року про Державну інспекцію праці),
 • Прикордонна служба (ст.1 абз.1 п.3а Закону від 12 жовтня 1990 року про прикордонну службу).

Відповідно до Закону про іноземців, контроль за законністю перебування іноземців на території Польщі здійснюють Прикордонна служба та Поліція, а також митно-податкові органи (ст. 289 абз.1 і 3 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців).

Під час здійснення прикордонного контролю Прикордонна служба перевіряє автентичність та дійсність документів, що дають право на виконання робіт. Якщо документи викликають сумніви щодо їх автентичності (наприклад, вони підроблені, документ визнано недійсним або мають сліди втручання в їх зміст сторонніми особами), Прикордонна служба може відмовити іноземцю у в’їзді на територію Республіки Польща.

Наслідки нелегального працевлаштування для роботодавця та працівника

Нелегальне виконання роботи - це доручення роботи іноземцю, який:

 • не має документа, що дає право на перебування на території Польщі
 • перебуває на підставі документа, що виключає працевлаштування
 • не має відповідного дозволу на роботу, не є звільненим від обов’язку мати дозвіл на роботу відповідно до спеціальних положень,
 • виконує роботу на інших умовах або на посаді, відмінній від тих, що вказані у відповідному дозволі на роботу чи дозволі на тимчасове проживання,
 • не має укладеного трудового договору або цивільно-правового договору необхідної форми

Відповідно до ст. 120 Закону про сприяння працевлаштуванню та трудові установи, за незаконне працевлаштування іноземця роботодавець карається штрафом від 1000 до 30 000 злотих. Іноземець, який виконує роботу нелегально, також підлягає штрафу.

Наслідки нелегального перебування

Перебування іноземця вважається незаконним, якщо воно не відповідає положенням про умови в’їзду іноземців на територію Республіки Польща та їх перебування на цій території, зокрема у випадках, коли іноземець:

 • не має дійсної візи чи іншого дійсного документа, що дає право на в’їзд і перебування на території Республіки Польща,
 • не залишив територію Республіки Польща після використання дозволеного терміну перебування,
 • незаконно перетнув або намагався незаконно перетнути кордон,
 • незаконно виконує або виконував роботу,
 • вів підприємницьку діяльність всупереч положень чинного законодавства,
 • не має достатніх фінансових ресурсів для перебування на території Республіки Польща,
 • існує відмова  на його в’їзд, яку  внесено до Інформаційної системи Шенген (SIS) або національного реєстру.

У разі незаконного перебування іноземця на території Республіки Польща розпочинається адміністративне провадження, щоб зобов’язати його повернутися, яке
ініціюється та проводиться комендантом організаційної одиниці (застави) Прикордонної служби або комендантом  підрозділу Прикордонної служби.

У винесеному іноземцю рішенні про зобов’язання повернутися вказується термін дії заборони на повторний в’їзд на територію Республіки Польща та інших країн Шенгенської зони. Цей строк може становити від 6 місяців до 5 років залежно від обставин, які були підставою для винесення рішення.

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт Прикордонної службиіMIGRANTinfo.pl