Переглянути укр

Problem ze znalezieniem pracy

Możliwe rozwiązania:

Można się zwrócić do urzędu pracy i zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy. Urząd pracy pomaga w poszukiwaniu pracy lub kieruje na kursy/staże.

Uwaga! Na spotkanie w urzędzie weź ze sobą dokumenty potwierdzające twoje kwalifikacje zawodowe.

Spróbuj znaleźć pracę w internecie:

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji pomaga w napisaniu CV w języku polskim oraz w poszukiwaniu pracy.

Prosimy o kontakt z naszą infolinią +48 22 490 20 44 (poniedziałek-piątek, 9:00-17:00) lub wysłanie maila na adres migrantinfopl@iom.int.

 

Nie dostałem wynagrodzenia. W jaki sposób można odzyskać od pracodawcy niezapłacone wynagrodzenie?

1) Skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy.

 Telefony w języku ukraińskim:

 • 22 111 35 88 (pn-pt, 09:00-15:00) dla województw mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego
 • 89 333 17 41 (pn-pt, 09:00-15:00) dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego
 • 22 111 35 29 (pn-śr, 16:00-20:00) dla województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. 
2) Samodzielnie złożyć skargę w Państwowej Inspekcji Pracy:
 • wejść na stronę shorturl.at/aCPQ4  
 • wybrać PIP w swoim województwie
 • podać swoje dane i dane pracodawcy (anonimowe skargi nie są rozpatrywane). Proces trwa ok. 4 miesięcy.
 • Uwaga! Brak umowy podpisanej na piśmie z pracodawcą znacznie utrudnia proces pomocy pracownikowi!
3) Zwrócić się do sądu pracy zgodnie z lokalizacją pracodawcy.
 • podać swoje dane i dane pracodawcy, przyczyny sporu.
 • procedura jest bezpłatna ​​​​​​

  Umowa o pracę na czas określony – kiedy dostanę umowę o pracę na czas nieokreślony?

  Umowa na czas określony nie może być podpisywana więcej niż 3 razy i nie może trwać dłużej niż 33 miesiące. Te warunki mają być spełnione łącznie.

  W wyjątkowych przypadkach od tej reguły można odstąpić:

  • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • wykonywania pracy przez okres kadencji.

  Jeśli pracodawca przekroczy limity czasowe i ilościowe umowy terminowej, ale wskaże przy tym obiektywne przyczyny tej sytuacji, wówczas umowa nie zostanie przekształcona w umowę bezterminową. Pracodawca powinien wtedy udowodnić, że przedłużenie umowy służy wyłącznie zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest ono niezbędne.

  Jak sprawdzić, czy pracodawca płaci za mnie składki ZUS ?

  • wejść na stronę PORTAL ZUSNPI - LOGOWANIE I REJESTRACJA
  • wejść do własnego profilu
  • we wkładce Ubezpieczenia i płatnicy sprawdzić, czy osoba została zarejestrowana przez pracodawcę i czy są opłacane składki
    

  Co to jest PIT? Jak można go rozliczyć?

  PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, to pracodawca ma złożyć samodzielnie PIT-11, a potem przekazać go pracownikowi do końca lutego.

  Pracownik, z kolei, do 30 kwietnia składa na podstawie tego deklarację PIT-37.

  Tu można rozliczyć swój PIT: Program e-pity - rozlicz swój PIT w sezonie 2022/2023 | e-pity

  Okres próbny w pracy. Czy dostanę wypłatę za ten okres?

  Okres próbny w pracy może trwać maksymalnie 3 miesiące. I jest w całości opłacany.

  Uwaga! Ma być podpisana umowa na okres próbny, gdzie będzie podane wynagrodzenie, które pracownik ma dostać.

  Nielegalna praca. Jakie konsekwencje dla pracownika?

  Praca bez zawartej umowy jest nielegalna. Grozi pracownikowi za to kara grzywny –
  od 1000 złotych.

  W jakich sytuacjach pracodawca nie może mnie zwolnić?

  • Jestem kobietą w ciąży;
  • Przebywam na urlopie;
  • Jestem na zwolnieniu lekarskim;
  • Jestem w wieku przedemerytalnym (ochrona przedemerytalna dotyczy osób, które osiągną wiek emerytalny nie później niż za 4 lata. Przed zwolnieniem chronione są zatem 56-letnie kobiety i 61-letni mężczyźni jeśli dotychczasowy okres zatrudnienia umożliwia uzyskanie prawa do emerytury dla kobiety w wieku 60 lat a dla mężczyzny w wieku 65 lat).