IOM w Polsce | Poland

IOM w Polsce

Thursday, January 28, 2016 - 09:58

IOM Polska

Polska jest członkiem IOM od roku 1992. Krajowe Biuro IOM w Warszawie działa od 2002 roku i prowadzi projekty w zakresie przede wszystkim pomocy migrantom, wspierania uregulowanej migracji i integracji imigrantów, zwalczania handlu ludźmi, przeciwdziałania nieuregulowanej migracji oraz zwiększania świadomości na temat zjawisk migracyjnych.

Podsumowanie działań IOM Polska w roku 2015     IOM w skrócie

 

Darczyńcy i partnerzy

Działania IOM, zarówno w Polsce jak i na świecie, realizowane są dzięki wsparciu finansowemu naszych darczyńców, takich jak rządy państw członkowskich czy organizacje o statusie obserwatora IOM. Prowadzone przez biuro krajowe IOM w Warszawie projekty finansowane lub współfinansowane były m.in. przez Unię Europejskąj,rząd polski, Polsko-Szwajcarski Program Współpracy oraz Norweski Mechanizm Finansowy. 

W realizacji projektów IOM współpracuje też z szeregiem instytucji i organizacji, takich jak organy administracji państwowej na szczeblu rządowym i samorządowym, organizacje pozarządowe, sektor prywatny oraz społeczności migranckie.