Działania Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi kierowane są zarówno do migrantów i migrantek jak i całego społeczeństwa, w tym biznesu oraz organów państwowych zaangażowanych w identyfikację, ochronę czy udzielanie wsparcia ofiarom tego procederu.  

IOM realizuje szkolenia z zakresu identyfikacji ofiar handlu ludźmi dla personelu pokładowego PLL LOT oraz dla organów ścigania.   

W poprzednich latach IOM przygotowała szkolenie e-learning'owe o tej tematyce dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także prowadziła szkolenia dla kuratorów dzieci cudzoziemskich bez opieki. Przeciwdziałaniu handlowi ludźmi służą także działania IOM nakierowane na promowanie świadomych migracji i zwiększania świadomości odnośnie praw i obowiązków migrantów i migrantek.  

Więcej informacji o obecnych działaniach IOM w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi dostępne jest tutaj.